خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ردیابی به تحولات فعلی در فلسطین اشغالی اظهار داشت: نژادپرستی، ظلم، قتل، زندان، محرومیت فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر هر روزه ملت مظلوم. فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تروریسم برهنه. رژیم آپارتاید صهیونیستی مسئله بی نظیر همه ناآرامی ها در سرزمین های اشغالی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه نبرد همراه خود اشغالگران را حق مشروع، روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص افراد بی حفاظت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} حمله ها مکرر صهیونیست ها به عتبات عالیات عنوان کرد. مقدس همراه خود شناخت اجتناب کرده اند جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوزات مستمر آن به مردم کدام ممکن است در بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری سرزمین های فلسطینی کشف نشده آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت از حداکثر قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزات آزادیبخش افراد این ملت تاکید کردند. .

خطیب زاده همه ملت ها مقامات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمعات بین در سراسر جهان وی اجتناب کرده اند افراد فلسطین خواست به همان اندازه همراه خود دستور حفاظت اجتناب کرده اند شخصی به سمت اشغالگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم رژیم آپارتاید صهیونیستی امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجاوزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات وحشیانه صهیونیست ها در فلسطین جلوگیری کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در طولانی مدت تنها راه رفع فاجعه فلسطین را برگزاری همه پرسی همراه خود حضور همه ساکنان بی نظیر فلسطین دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اشغال این روش را می پذیرد. زینت این می تواند یک دموکراسی برای آزادی اورشلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری آینده فلسطین است.