خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهرعلی اکبر بسطامی، مشاور مردمان ایلام در مجلس شورای اسلامی ظهر بلافاصله (دوشنبه ۲۲ فروردین) در مونتاژ علنی مجلس طی تذکر شفاهی اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ است ۹ در سال ۱۴۰۱. بودجه.

وی اظهار داشت: در ۲ سال قبلی در بحث محرومیت زدایی شاهد بودیم کدام ممکن است بودجه بر مقدمه امکانات قیمت قطع شده dishing out تبدیل می شود.

مشاور مردمان ایلام در مجلس اضافه کرد: اعضای کمیته تلفیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسئولانی کدام ممکن است مسئولیت محرومیت زدایی را بر عهده دارند باید با توجه به نحوه dishing out وجوهی کدام ممکن است داده اند دلیل دهند.

بسطامی اظهار داشت: این توسعه در راستای عدالت نیست. شهرستان های محروم محروم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های ثروتمند ثروتمندتر می شوند. توضیحات dishing out وجوه در بودجه ۱۴۰۱ باید برای نمایندگان دلیل داده شود به همان اندازه آنها مطلع شوند. صد میلیاردی کدام ممکن است به برخی استان ها تخصیص داده تبدیل می شود بر مقدمه عدالت نیست.