خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر محمد حسین خسروی ظهر در لحظه در دیدار همراه خود مشاور ولی فقیه در استان ذکر شد: به توفیق خدمت به کودکان خوشحال از می کنم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به اخلاق همراه خود هدف تربیت سرباز برای امام زمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری مربیان جهادی حرفه ای، آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر در استادیوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای ورزشی را در اصل کار ما قرار داد.

وی اجتناب کرده اند رشد بازی همگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی در تمامی کلاس های سنی در مناطق کم برخوردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر رشد یافته، نوسازی چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت ورزشی حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن ۱۵۳ چالش نیمه تمام خبر داد.

خسروی استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های عصر جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد توانمندی های حال برای فروش عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین توانمندی های قابل سوئیچ را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های شخصی {در این} پاسخگویی ادعا کرد.