خبرگزاری مهر: تردد در پایتخت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام است | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی روز یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ در حالی کدام ممکن است در جاری دقیق وضعیت ترافیکی جاده های تهران بود، افزود: مورد خاصی نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بار ترافیکی روان در اکثر محورها بودیم. روی این. روز

وی یکپارچه داد: علاوه بر این در آزادراه حمات به ستاری، الحکیم به بردسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ فضل الله به تیموری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیایش به الاشرفی بار ترافیکی موجود است.

سرهنگ شریفی افزود: الصدر به قلندری کیسه تزئینی بازدید کنندگان سایت دین به امام علی (پ)پل بابایی کدام ممکن است امام علی را پذیرایی می تدریجیپ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده آزادی به همان اندازه شهدا.

رئیس وسط {اطلاع رسانی} پلیس راهور تهران عظیم ذکر شد: بار ترافیکی در اتوبان رسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلال آل احمد در جاری پاکسازی است.