خبرگزاری مهر در قلمرو البرز {به دلیل} همجواری همراه خود تهران همراه خود ضرر مواجه است | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر بلافاصله در بدو دریافت پذیرش در کرج کدام ممکن است در راستای نوزدهمین بازدید قلمرو ای رئیس جمهور به پایان رسید، گفت: استان البرز {به دلیل} همسایگی همراه خود تهران دارای سود ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی است. .

مداوم…