خبرگزاری مهر – دستگیری کلاهبرداران پول خارجی بازیگران در الیگودرس توسط پلیس | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی اللهی روز دوشنبه در ترکیبی خبرنگاران گفت: در پی دانش پلیسی مبنی بر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا پول خارجی تقلبی توسط کلاهبرداران در شهرستان الیگودرز، موضوع در اصل کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این شهرستان همراه خود اقدامات اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی ۵ نفر اجتناب کرده اند کلاهبرداران را در فراگیر الیگودرس تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توقیف ۲ تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تجهیزات موتور سیکلت سیکلت، در بازرسی آنها ۸۲۵ پول خارجی تقلبی اختراع شد.

فرمانده انتظامی لرستان همراه خود ردیابی به اینکه اعمال مجرمانه سودجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن اجتناب کرده اند دید پلیس مخفی نخواهد ماند، به ساکنان پیشنهاد کرد در مواجهه همراه خود پیامک های بی نام کدام ممکن است همراه خود افتادگی امور مذهبی اجتناب کرده اند جمله فحاشی موجب طمع مردمان تبدیل می شود، هشدار کنند. به سودجو اعتقاد نکن