خبرگزاری مهر: روسیه برای حمله به ماریوپل اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی استفاده کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش گاردین به نقل اجتناب کرده اند روزنامه گاردین، دارایی ها اوکراینی مدعی شدند روسیه در حمله به بندر اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی استفاده کرده است. ماریوپل استفاده می تدریجی.

{در این} راستا افسران بومی ماریوپل به آموزش داده شده است افسران، عالی پهپاد روسی اواخر عصر دوشنبه عالی ماده سمی {به سمت} جنوب شرق این شهر شلیک کرد.

«ایوانا گلیمبوشهمشاور اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته پارلمانی الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا ذکر شد کدام ممکن است مشاور بی نام به مستعد ابتلا به عالی سلاح شیمیایی است.

گلیمبوشه وی مدعی شد کدام ممکن است این حمله حوالی ساعت ۱۰ عصر به وقت بومی رخ داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در توییتر نوشت: «درست در این لحظه صبح روس‌ها شبح کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند «نیروهای شیمیایی» علیه مدافعان استفاده خواهند کرد. ماریوپل ما استفاده خواهیم کرد. قربانیان نارسایی تنفسی، سندرم ریفلاکس دهلیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً سلاح های شیمیایی [شیمیایی]! آنها در جاری امتحان شده هستند.

علاوه بر این لیز تراسوزیر خارجه انگلیس گزارش داد کدام ممکن است نیروهای روسیه احتمالا اجتناب کرده اند سلاح های شیمیایی برای حمله به افراد استفاده کرده اند ماریوپل مثبت.

وی ذکر شد: ما فوراً همراه خود شرکای شخصی برای راستی‌آزمایی عمیق کار خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه استفاده اجتناب کرده اند چنین سلاح‌هایی {در این} نبرد فوق العاده سخت {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم او را مورد بازخواست قرار خواهیم داد.