خبرگزاری مهر شرکت کننده تاثیرگذار پرسپولیس را اجتناب کرده اند حضور در ورزشی بکان محروم کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی یکی اجتناب کرده اند گیمرها تاثیرگذار نیروی کار فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در دیدار مقابل هواداران برای بدست آمده چهارمین مقوا زرد شخصی اجتناب کرده اند داور مسابقه مقوا زرد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار بعدی شکست خورد. تخم مرغ در برابر این پکان