خبرگزاری مهر: شومینه بس در یمن در برهه حساسی اجتناب کرده اند اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان استبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روسیه در امروزمحل کار هانس گراندبرگمشاور ویژه گروه ملل در امور یمن همراه خود صدور ادعا ای نیازمند نوک شومینه بس شد صنعا وی ائتلاف ارتش عربستان را فوق العاده تصمیم گیری کننده توضیح دادن کرد.

مطابق همراه خود گراندبرگشومینه‌سوزی هفته قبلی اولین شومینه‌سوزی در نوع شخصی در یمن در شش سال قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقطع حساسی قرار دارد.

مشاور گروه ملل علاوه بر این موفقیت شومینه بس را مشروط به همکاری مناسب خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم مشارکت همه طرف ها همراه خود حسن نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روش ای سازنده با بیرون پیش شرط در گفتگوی دقیق همراه خود هدف نوک دادن به نبرد ها تاکید کرد.

مشاور گروه ملل متحد روز چهارشنبه بر اهمیت شومینه بس تاکید کرد. “عصام یحیی قابل اعتقادسخنگوی نمایندگی نفت یمن ذکر شد: ائتلاف سعودی ۲ ماه پیش شومینه بس در یمن را نقض کرد. وی تاکید کرد: ائتلاف متجاوز همراه خود نادیده تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض شومینه بس گروه ملل به کشتی نجات حمله کرد. دیتونا تانکر گازوئیل توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسرانه به سواحل جیزان هدایت شد.

سخنگوی نمایندگی نفت یمن ذکر شد: ائتلاف دشمن در امروز برای اینکه افراد یمن را در دوراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض بدیهی شومینه بس قرار دهد انگشت به گریبان است. دیتونا وی همراه خود وجود بدست آمده مجوز اجتناب کرده اند گروه ملل دستگیر شد.