خبرگزاری مهر عربستان عالی تانکر گاز یمنی را توقیف کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه انصارالله یمن گزارش داد کدام ممکن است سخنگوی نمایندگی نفت یمن اجتناب کرده اند توقیف عالی تانکر گاز تولید دیگری برای ائتلاف سعودی خبر داد.

بر ایده این خبر، عصام المتوکل گفتن کرد کدام ممکن است ائتلاف سعودی به دزدی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف کشتی «هارست» کدام ممکن است حامل نزدیک به ۳۰ هزار تن گازوئیل است، شکسته نشده می دهد.

وی افزود: ائتلاف سعودی علیرغم مجوز گروه ملل این کشتی را توقیف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کشتی های سوختی توقیف شده کدام ممکن است همگی بازرسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوزهای گروه ملل را حمل می کردند، به ۳ کشتی رسیده است.