خبرگزاری مهر: فرانسه اجتناب کرده اند فرماندهی ارتش ناتو خارج تبدیل می شود | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند راشا {دوست داری}، «مارینگ لوپن، نامزد ریاست جمهوری فرانسه، اختصاص داده شده شده است کدام ممکن است این ملت را اجتناب کرده اند فرماندهی ارتش یکپارچه ناتو خارج تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بلند مدت، برای نزدیکی راهبردی همراه خود روسیه امتحان شده تنبل.

لوپینگ او این اظهارات را در کنوانسیون مطبوعاتی روز چهارشنبه کسب اطلاعات در مورد عضویت فرانسه در ائتلاف خاص کرد.

لوپینگ او به صراحت گفتن کرد کدام ممکن است می‌خواهد هرگونه سوء تفاهم را رفع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صراحت گفتن کرد کدام ممکن است قصدش یادآور پوشش فرانسه بین سال‌های ۱۹۶۶ به همان اندازه ۲۰۰۹ است، روزی کدام ممکن است فرانسه در امور ارتش ناتو دخالتی نداشت با این حال بخشی اجتناب کرده اند ساختار سیاسی آن باقی ماند. نامزد ریاست جمهوری فرانسه علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است «چنین موضعی در قبال ناتو تحت هیچ شرایطی به معنای ترک به سمت مسکو نیست». او اظهار داشت: «به همین دلیل ممکن است راهنمایی می‌کنم کدام ممکن است ناتو را توقف کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ فرماندهی یکپارچه آن، چون آن است اجتناب کرده اند سال ۱۹۶۶ به همان اندازه ۲۰۰۹ تکمیل شد.

وی تاکید کرد کدام ممکن است فرانسه خرس ریاست جمهوری وی به مزیت ایمنی جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده ۵ مربوطه گروه پیمان آتلانتیک شمالی اختصاص داده شده خواهد ماند.

نامزد ریاست جمهوری فرانسه علاوه بر این اختصاص داده شده شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند نوک نبرد ارتش در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای توافقنامه صلح، برای نزدیکی استراتژیک بین ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه مذاکره تنبل.

خروج فرانسه اجتناب کرده اند فرماندهی ناتو ضربه بزرگی به ائتلاف ارتش {خواهد بود} کدام ممکن است در سال ۲۰۰۹ به ناتو بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نیروی ارتش عظیم ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین بودجه دفاعی عظیم را دارد.