خبرگزاری مهر فرانسه دیپلمات های روس را ریختن کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانپس اجتناب کرده اند آلمان، مقامات فرانسه نیز در اقدامی درست مثل ادعا کرد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند کارمندان سفارت روسیه را پس اجتناب کرده اند گزارش جنایات در شهر بوخا اوکراین ریختن خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در ادعا‌ای مناسب با بیرون ردیابی به عمیق گزارش‌های درمورد به پرونده بخارست در اوکراین ذکر شد: فرانسه چندین دیپلمات روسی را کدام ممکن است ورزش‌های آنها مغایر همراه خود مزیت امنیتی ما است، ریختن خواهد کرد.

پیشتر در روز دوشنبه، آنانا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان، ۴۰ دیپلمات روس را “عامل متضاد” ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را ریختن کرد. وزیر خارجه آلمان وعده داد کدام ممکن است برلین همراه خود همکاری شرکای شخصی اقدامات بیشتری را علیه روسیه انجام خواهد داد.

وزیر امور خارجه آلمان در توییتر شخصی نوشت: ما انواع زیادی اجتناب کرده اند کارگران سفارت روسیه را غیر ارادی ادعا کرده ایم. بازخوردهای بیشتری را همراه خود شرکای شخصی آغاز خواهیم کرد.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون N24 به نقل اجتناب کرده اند وزیر امور خارجه آلمان آگاه است کدام ممکن است ۴۰ دیپلمات روسی بر مقدمه این اصل ریختن خواهند شد.

در همین جاری، وزارت خارجه روسیه در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است مسکو به اقدام برلین {در این} زمینه پاسخ خواهد داد.