خبرگزاری مهر: لغو تحریم نفتی باید همراه خود آزمون راستی آزمایی اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در کنار باشدمحمد صالح جوکار در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دانستن درباره الگو مذاکرات وین گفت: قطعا پوشش های عمومی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر مقام معظم مدیریت در مذاکرات باید {به دقت} مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهمی کدام ممکن است باید در مذاکرات دنبال شود، لغو تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. تحت هیچ شرایطی جایز نیست ما بخشی اجتناب کرده اند تحریم های کشورمان را برداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب بخشی اجتناب کرده اند تحریم ها را نگه دارد به همان اندازه هر وقت خواست اجتناب کرده اند ابزار تحریم علیه کشورمان استفاده تدریجی.

رئیس کمیسیون ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کالا نفت برای ما فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بتوانیم نفت شخصی را بفروشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول کالا نفت به کشورمان برگردد.

مشاور افراد یزد در مجلس شورای اسلامی یکپارچه داد: تضمین بلند مدت هماهنگی نیز حیاتی است. آمریکایی ها باید این را تضمین کنند. اینکه مقامات آمریکا بگوید من می خواهم موافقم خوشایند نیست، با این حال {نمی دانم} کدام ممکن است مقامات بلند مدت آمریکا به این هماهنگی پایبند باشد.

وی همراه خود خاص اینکه این قرارداد باید برای ما درآمد مالی داشته باشد، اظهار داشت: اگر تضمینی برای بلند مدت هماهنگی وجود نداشته باشد، هیچ نمایندگی هر دو شخص خاص حاضر به در ملت نخواهد بود. علاوه بر این این، آمریکا باید قیمت های خروج اجتناب کرده اند برجام را بپردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های بی نظیر ماست کدام ممکن است باید در مذاکرات پیگیری شود.

رئیس کمیسیون امور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها در مجلس نمایندگان همراه خود ردیابی به لزوم رعایت چارچوب های مورد تاکید مقام معظم مدیریت در خصوص این موضوع اظهار داشت: کارکنان مذاکره کننده ما قطعاً این امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی ها صورتی نظام را پیگیری خواهد کرد. مذاکرات اگر توافقی امضا تبدیل می شود باید باثبات، ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نفع ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورمان باشد.