خبرگزاری مهر: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس ساختار بودجه را اصلاح کنند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در مونتاژ علنی در حال حاضر (دوشنبه ۲۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس باید ساختار بودجه را اصلاح کنند چرا کدام ممکن است این ساختار انصافاًً سرکوبگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه رویکرد بودجه ۱۴۰۱ برای مناطق محروم هر دو ممتاز اندیشه در مورد شده است؟

وی علاوه بر این اصلاح ساختار اجرایی را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اگر در حال حاضر شخص خاص پارتی نداشته باشد در ادارات هیچ اتفاقی برای او نمی افتد. اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس آرزو می کنم {هر ماه} عالی بار مونتاژ مشترکی برای اصلاح ساختار اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ای برگزار کنند.

رژیم لاغری سریع