خبرگزاری مهر هلند دارایی های روسیه را حدود ۶۰۰ میلیون یورو مسدود کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، استف بلوک وزیر امور مالی هلند روز چهارشنبه گفتن کرد کدام ممکن است کشورش دارایی های روسیه را به میزان حدود ۶۰۰ میلیون یورو مسدود کرده است.

مداوم…