خبرگزاری مهر: وزیر امور خارجه آمریکا مواضع سختی را علیه اطلاعات روسیه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان متعهد شدن کردبه گزارش الجزیره، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در سخنرانی شخصی ذکر شد: جهان عکسها جنایات روسیه در اوکراین را در شهر بوچا (در حومه کیف) دیده است.

او ذکر شد: «چون آن است روسیه اجتناب کرده اند بخش‌هایی اجتناب کرده اند اوکراین عقب‌نشینی می‌تدریجی، جهان شاهد در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانی ناشی اجتناب کرده اند اقدامات مسکو است.

وی مدعی شد: عکسها آشکار شده اجتناب کرده اند بوچا وقف ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان را آسانسور می تدریجی به همان اندازه عاملان این اقدامات پاسخگو باشند!

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است آنتونی بلینکن در امروز عازم بروکسل شد به همان اندازه همراه خود برخی اجتناب کرده اند افسران اتحادیه اروپا با توجه به اوکراین رایزنی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ترسناکی اجتناب کرده اند سوی روسیه انجام دهد.