خبرگزاری مهر ۲.۵ میلیون مسافر به کرمان بازدید می تدریجی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، فریدون اکتیف بعدازظهر یکشنبه در ستاد ارائه دهندگان بازدید استان کرمان گفت: امسال پس اجتناب کرده اند واکسیناسیون کرونا، شاهد افزایش پروازها در ایام بازدید بودیم.

وی افزود: ۳۸.۸ سهم کمیت بازدید به کرمان نسبت به سال ۹۸ افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۲.۵ میلیون نفر رسید.

وی ذکر شد: انواع اقامت در اقامتگاه های مناسب نیز ۲۷.۱ سهم مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی اجتناب کرده اند مسافران در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت های این سیستم ریزی شده توسط مدیریت اسکان داده شدند.

سرپرست کل میراث باکلاس استان کرمان تصریح کرد: حیاط پشتی شاهزاده ماهان، از قلعه بم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق استراحت گنجعلی خان تا حد زیادی بلیت ها را فروخت، در مجموع ۱۹ نمایشگاه صنایع دستی در استان برپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجناس ساخت شده توسط هنرمندان کرمانی به مسافران حاضر شد.