خداداد به عضویت انجمن ملی ورزش دانشگاهی درآمد


به گزارش فارس، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی اعضای هیأت رئیسه اتحادیه دانشگاهیان را منصوب کرد.

به گزارش دکتر مهدی شهباز، امیرعباس لشگری، محمدرسول خدادادی، مسعود گنجی، سید احسان قاضی زاده هاشمی، سید علی اکبر هاشمی جواهری، حمیدرضا طاهری، سید ابوالفضل تجلی، مشله مقی بسطامی، همت احدی به عنوان اعضا منصوب شدند. توسط هیئت مدیره

همچنین طی حکمی دیگر خداداد به سمت سرپرست تیم های ورزشی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

هادی بشیریان رئیس اتحادیه سراسری ورزش های دانشگاهی طی حکمی سرپرست تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی را منصوب کرد.

لازم به ذکر است خدادادی مدیر تربیت بدنی دانشگاه تبریز و رئیس شورای ورزش های همگانی استان آذربایجان شرقی است.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید