خسارت آفت خوار برگ بلوط افزایش می یابد/نیروهای استانی به آفت نمی رسند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید علی معتمدی پور سخنگوی کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در بازدید از جنگل های بلوط استان افزود: در این سفر آخرین تغییرات در زندگی و کمیت آفت بررسی شد. خسارت به همراه گروه کارشناسی سازمان جنگل های دولتی بررسی شد اما مشخص است که با وجود تلاش همکاران منابع طبیعی جمعیت این آفت کاهش نیافته و خسارت رو به افزایش است.

وی گفت: اگرچه ظاهراً برخی از درختان آسیب دیده دوباره سبز شده اند استاما از آنجایی که جمعیت آفت کاهش نیافته است، این برگ های جدید دوباره تغذیه می شوند راه ها پروانه هایی که برگ های سفید را می خورند بلوط می شوند و جمعیت آفت افزایش می یابد.

معتمدی پور، اقدامات منابع طبیعی برای مبارزه با این آفت و همچنین بارندگی های اخیر را برشمرد موسم بارندگی وی بیان کرد: این عوامل جمعیت آفت را به طور موقت کاهش داد اما خسارت همچنان ادامه دارد و در صورت عدم رسیدگی با سرعت بالایی گسترش می یابد.

معتمدی پور تصریح کرد: هیچ تعارفی نداریم، توان استان به توان این آفت نمی رسد، این موضوع باید به عنوان یک طرح ملی هم از نظر عملیاتی و هم از نظر مالی تعریف شود تا دولت بتواند هزینه ها و اعتبار خود را متحمل شود و کار موثری انجام دهد. .

معاون وزیر جهاد کشاورزی در استان گفت: بیشتر اعتبارات مصوب برای مبارزه با این آفت هنوز تخصیص داده نشده است و از طرفی از آنجایی که راه حل نهایی برای مبارزه با این آفت وجود ندارد نگرانی از خسارت وارده وجود دارد. این آفت هنوز وجود دارد این جدی است.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در مبارزه با آفت خوار برگ بلوط افزود: کارشناسان انتظار ریشه کنی کامل این آفت را ندارند و هدف اصلی فقط کنترل است. شیوع آن، اما در شرایط فعلی این تلفات در سال آینده نیز زیاد خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با قدردانی از حساسیت کمیسیون آب و کشاورزی گفت: انتظار ما در سطح کشور این است که از عرصه تئوری خارج شده و بر اساس آخرین یافته ها و تحقیقات علمی وارد فاز اجرا و اقدام شویم.

معتمدی پور همچنین بر ایجاد مرکز ملی تحقیقات بلوط برای مدیریت این آفت و تمامی تهدیدات این استان و جنگل های زاگرس تاکید کرد.