خسارت مین در ذخیره گاه صفیدکوه خرم آباد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند یکشنبه شب صحبت کرد برو با اشاره رسانه ها به نظارت خارجی بر معادن سنگ شهر به چگان وی با حضور معاون دادستان مرکز لرستان گفت: در این بازدید تجاوز به یکی از مین ها در مرز حوزه استحفاظی بررسی و محدوده تعیین و خسارت وارده به محیط زیست ارزیابی شد.

وی گفت: در استان لرستان چهار معدن در مناطق حفاظت شده وجود دارد و مابقی معادن در حوزه منابع طبیعی قرار دارند که تمامی این معادن به دلیل اتمام مدت پروانه بهره برداری و سایر مشکلات تعطیل شده و تنها یک معدن وجود دارد. “سفید” واقع در مرز منطقه حفاظت شده طی سال گذشته کوه خرم آباد که منطقه با تجاوز به مرزها به محیط زیست منطقه آسیب رسانده و پرونده این تخلف در مراجع قضایی در دست پیگیری و در دست پیگیری است. .

عمده مشکلات مربوط به مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، عدم پرداخت حقوق دولتی و عدم احیای این معادن پس از صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری و بعضا برداشت بیش از مبالغ مندرج در پروانه های مربوطه است. از معادن شهر به چگان با نام

سالاروند با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر عملیات معدنی از پایش خود بهابادی معادن استان با همکاری و پیگیری سازمانی سکوت وی خبر داد و گفت: کنترل هوشمند فعالیت های معدنی و کنترل میزان عملکرد آنها توسط دستگاه های مدیریتی در دستور کار قرار دارد.

همچنین حیدری معاون دادستان مرکز استان در این بازدید خواستار بررسی عکس های هوایی و نقشه های موجود شد تا تمامی معدن کاران به مسائل زیست محیطی و حقوق عامه توجه داشته باشند.