خوب ارزش پولی تعاونی عربستان ۲ برابر خوب ارزش پولی سپاهان ایران است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نیروی کار های التعاون عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاهان ایران بامداد فردا (جمعه اجتناب کرده اند ساعت ۰۰:۴۵) در سومین روز اجتناب کرده اند رقبا های لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد.

روزنامه عربستانی الریاض در آستانه این دیدار به تشریح ۴ تمایز ۲ نیروی کار صنوبر.

خوب ارزش پولی

به گزارش موقعیت یابی ترانسفر مارکت، خوب ارزش کل نیروی کار همکاری ۲۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار یورو برآورد شده است. این مبلغ بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر خوب ارزش بازار نیروی کار ایران است کدام ممکن است به آگاه همین موقعیت یابی ۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۰ هزار یورو است.

گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان خارجی

نیروی کار تاوون عربستان در فهرست آسیایی شخصی ۷ شرکت کننده خارجی به ثمر رساند در حالی کدام ممکن است نیروی کار سپاهان تنها ۲ شرکت کننده خارجی به تماس گرفتن های “کریستوفر کنت” اجتناب کرده اند اتریش را انتخاب کنید و انتخاب کنید “ولسیانی” اجتناب کرده اند گرجستان را در اختیار دارد. او علاوه بر این معلم تجهیزات گلف هلندی «تان دن پروم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربیگری سپاهان نیز محرم نودکیا است.

مکان در لیگ خانه

التعاون در لیگ خانه عربستان جایگاه زیرین تری نسبت به سپاهان دارد. این نیروی کار در کلاس سیزدهم قرار دارد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، سپاهان در ۶ هفته بقیه لیگ ایران تنها ۲ پله اجتناب کرده اند صدر جدول فضا دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ امتیاز همراه خود استقلال الصدر فضا دارد. سپاهان اجتناب کرده اند تذکر ریاضی همچنان چشم انداز قهرمانی دارد.

درجات مختلف

هر ۲ نیروی کار سابقه قهرمانی در آسیا را ندارند با این حال سپاهان برخلاف التعاون چندین عنوان قهرمانی در لیگ ایران دارد.