داور به لیگ قهرمانان اروپا دعوت شده است


به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس فدراسیون والیبال کشورمان اطمینان حاصل شود که افزایش روابط در سراسر جهان والیبال ایران همراه خود سایر ملت ها در کلاس ها اینترنت همراه خود رئیس فدراسیون اسلوونی به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر صنوبر.

برگزاری اردوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها آموزشی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری فاصله های آموزشی مختلف، تبادل معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تسهیلات مختلف در فصول مختلف در چارچوب تفاهم نامه اجتناب کرده اند موضوعات مهم این نشست بود کدام ممکن است ۲ طرف بر اجرای آن تاکید کردند. اجتناب کرده اند مفاد آن .

{در این} مونتاژ داور همراه خود حاضر چکیده ای اجتناب کرده اند اقدامات مهم {انجام شده} در سال های فعلی اجتناب کرده اند رئیس فدراسیون اسلوونی دعوت کرد به همان اندازه اجتناب کرده اند چشم اندازها والیبال ایران اعم اجتناب کرده اند آقایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس ها مختلف به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر بپردازد.

میتود رابرت، رئیس فدراسیون والیبال اسلوونی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند این دیدار، اجتناب کرده اند ایران شناخته شده به عنوان کشوری سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا دوزانی شناخته شده به عنوان سرپرست ورزشی سودآور یاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند {افرادی که} همراه خود ایران همکاری کردند، سخنان فوق العاده مثبتی شنیده ام. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران من می خواهم عاشق والیبال هستم کدام ممکن است به تهران می آییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را می بینیم اجتناب کرده اند نزدیک اجتناب کرده اند ممکن است نیز دعوت می کنم کدام ممکن است برای تماشای مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به اسلوونی بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات ما را تماشا کنید ضمن بازدید اجتناب کرده اند چشم اندازها والیبال ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری کلاس ها تبادل تذکر.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند حضور هاینن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری فاصله های آموزشی باکلاس والیبال در ایران ابراز شگفتی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور الساندرا کمبل در راس کادر فنی خدمه سراسری بانوان را خوش بینانه تعیین مقدار کرد.

در نهایت مقرر شد طرفین در راستای افزایش روابط در سراسر جهان والیبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلوونی در اسرع وقت نسبت به تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای تفاهم نامه همکاری مشترک اقدام کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید