دبیرخانه سازمان ملل صلاحیت بررسی پهپادها در جنگ اوکراین را ندارد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک “واسیلی نبنزیانماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت در خصوص سازماندهی تحقیقات مربوط به اعمال حقوق. هواپیماهای بدون سرنشین او درباره جنگ در اوکراین گفت: «شورای امنیت به دبیرخانه سازمان ملل اجازه داده است که منشأ آنها را بررسی کند. هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین مورد استفاده قرار نگرفته است و دبیرخانه نیز موظف به انجام چنین ابتکاراتی نیست.

نبنزیا وی با انتقاد از تحقیقات درباره استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین در آن جلسه گفت: ماده ۶ G قطعنامه ۲۲۳۱ یادداشت ریاست جمهوری (در مورد برنامه هسته ای ایران) به صراحت بیان می کند که دبیرخانه سازمان ملل تنها در صورت مجوز شورای امنیت می تواند فعالیت های دیگری را انجام دهد. ، اما دبیرخانه چنین درخواستی ارائه نکرده است.

کشورهای غربی مدعی هستند که ارسال هواپیماهای بدون سرنشین از ایران به روسیه برای استفاده در اوکراین ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، ادعایی که روسیه به شدت آن را رد می کند.

در ادامه این نشست نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اتهاماتی را درباره روسیه مطرح کرد هواپیماهای بدون سرنشین ایرانیان در اوکراین آن را جعلی خواندند و در این نشست گفتند: «با در نظر گرفتن این واقعیت که همکاران غربی ما می‌خواهند تقلب را در برخی کشورها افزایش دهند. هواپیماهای بدون سرنشین گفته می شود آنها توسط ایران به روسیه عرضه شده است، من می خواهم به طور کامل توضیح دهم. ما در یک موضوع دیگر جلسه داریم م. روز چهارشنبه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد که هر سه ماه یکبار برگزار می شود. سر وقت برای رسیدگی به امور مربوط به اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ تشکیل شده است.

این دیپلمات روس همچنین درخواست تحقیق درباره پهپادها در اوکراین را اقدامی خطرناک خواند و گفت: از نظر قانونی، برخلاف اختیارات شورای امنیت، می‌خواهند اختیارات دبیرخانه را به طور مصنوعی گسترش داده و وظایف اضافی به آن بدهند.

واسیلی نبنزیاافزود که درخواست غرب برای استفاده پژوهشی هواپیماهای بدون سرنشین ادعا شده که ایران به روسیه تحویل داده است، درخواست معتبری نیست. وی گفت: اقدام هیئت‌های غربی که از دبیرخانه درخواست می‌کنند در مورد استفاده از پهپادها تحقیق کند، سابقه بسیار خطرناکی برای کار سازمان ملل ایجاد کرده است.

وی افزود: از اعضای شورای امنیت می خواهیم که از منشور سازمان ملل دفاع کرده، اقدامات هیئت غربی را که موجب تضعیف آن می شود، محکوم کنند و به صراحت درباره پایبندی دبیرخانه به ماده ۱۰۱ منشور و تعهدات آن صحبت کنند.

ایران همچنین ادعای ارسال پهپاد برای جنگ در اوکراین را رد کرد و دیروز گفت: «حسین امیر عبداللهیانوزیر امور خارجه ایران گفت: آقای برلی تاکید کردم اگر برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ با اوکراین استفاده کرده است، قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم ماند. امیر عبداللهیان وی گفت: ما آماده ارائه کلیه اسناد اوکراینی در خصوص ادعا هستیم استخدام هواپیماهای بدون سرنشین حضور ایران در اوکراین توسط روسیه. آقای برلی تاکید کردم اگر برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است، قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم ماند. مقامات ز او در مورد روسیه به ما اطلاع داده است است و در برخی مصاحبه ها بر آن تاکید شده است است تسلیحات مورد استفاده در جنگ اوکراین، سلاح های روسی است.