درجه بندی معلم چه زمانی اعمال می شود؟ – اخبار تجارتی


به گزارش تجارت نیوز، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این طرح ارزیابی معلم وی گفت: معلمان نگران رتبه بندی نباشند و این روند ادامه دارد.

خبر صداوسیما گزارش داد: یوسف نوری در جلسه ای در روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ گفت: مراحل طراحی. ارزیابی معلم بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده این امر در تمامی استان ها انجام و آثار مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نوری افزود: رتبه بندی معلمان مهرآفرین نیز در حال انجام است و اولین پرداخت به معلمان از یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: موضوع پرداخت تسهیلات اضافی به مستمری بگیران در سال ۱۳۹۸ نیز با مشکل نقدینگی مواجه است که دیروز با رئیس جمهور مطرح و دستور لازم برای پیگیری داده شد.

نوری گفت: معلمان با وجود همه کاستی ها در سال تحصیلی جدید با قدرت به روند یادگیری ادامه می دهند.