درخواست مفاسا برای حساب بدهی مالیاتی وام ازدواج لغو شد


داوود منظور رئیس اداره کل امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور اعلام کرد: بر اساس …

استعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتواج منتماستعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتواج منتم

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد: با توجه به افزایش سقف وام ازدواج و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان آن، این وام از شمول پیوست ۱ خارج شده است. بند الف ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم.

تسنیم نوشت: اشخاص حقوقی (شرکت ها) مایل به دریافت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان سود و اشخاص حقیقی (اشخاص) متقاضی وجوه بالای ۲۰۰ میلیون موظف به ارائه درخواست به حساب مالیاتی هستند.

از آنجایی که در قانون بودجه امسال ۱۲۰ میلیون تومان وام برای ازدواج و ۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین پیش بینی شده است، برخی بانک ها این مقررات را اجرا کرده اند.