درس عشق معلم قزوینی همراه خود حرکت اجتناب کرده اند رودخانه‌های الموت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: معلمی همه وقت ۹ تنها حرفه نبوده اما علاوه بر این برای افراد جلوه گاه عشق {بوده است}. عشقی کدام ممکن است همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل آمیخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زره زره به جان فرزندان این ملت نشانده می‌شود.

با این حال {در این} بین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور کلی معلمینی هستند کدام ممکن است این عشق را در بدنه حرکت به تصویر می کشند به همان اندازه افراد بیش اجتناب کرده اند پیش این عشق را درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساس کنند.

مهدی بخشی یکی اجتناب کرده اند همین کف دست معلم‌های قزوینی است کدام ممکن است {هر روز} دوردست ها حدود ۳ ساعت را طی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رودخانه‌ای خروشان حرکت می‌تدریجی به همان اندازه به شما فرصت دهد تنها به ۴ اطلاعات آموز شخصی تدریس تدریجی.

تدریسی کدام ممکن است با بیرون شک عشق را می‌توان بیش اجتناب کرده اند بقیه در آن حس کرد. مهدی بخشی {هر روز} اجتناب کرده اند قزوین راهی روستای فانفین الموت می‌شود. او مراقبت از این روستا کدام ممکن است در بخش رودبار الموت قزوین قرار دارد باید دوردست ها نزدیک به ۳ ساعت را طی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اجتناب کرده اند رودخانه پر مخاطره شاهرود حرکت تدریجی به همان اندازه به روستای دفتر شخصی برسد.

مهدی بخشی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به حضور شخصی {در این} روستا عنوان می‌تدریجی: حدود ۱۲ سال سابقه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سال سابقه تدریس دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال سومین سالی است کدام ممکن است در الموت به طور ویژه مشغول تدریس هستم.

وی می‌گوید: بزرگراه بخش رازمیان الموت صحیح نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العبور است به همین دلیل برای برای تدریس اجتناب کرده اند رودخانه شاهرود حرکت می‌کنم کدام ممکن است در واقع این حرکت به سبک آب تنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی برای حرکت به روستا فانفین {وجود ندارد}.

این معلم خاص می‌تدریجی: در فصل پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان معمولاً مرحله آب کم است با این حال در فصل بهار به طور قابل توجهی اردیبهشت ماه آب مرحله رودخانه بالا می‌آید.

اجتناب کرده اند وی در خصوص انواع اطلاعات‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای حضور او برای تدریس به این اطلاعات‌آموزان پرس و جو می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در پاسخ می‌گوید: اگرچه در جاری حاضر ساکن استان قزوین هستم با این حال دوران کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی شخصی را {در این} جهان گذراندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به اطلاعات‌آموزان این جهان را آرزو می کنم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه به ۴ اطلاعات‌آموز در ۴ مقطع خاص تدریس می‌تدریجی یکپارچه می‌دهد: اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری اطلاعات‌آموزان خوبی دارم کدام ممکن است تمایل دارم موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی آن‌ها را ببینم.

این معلم اضافه می‌تدریجی: جهان الموت دارای روستاهای متعددی است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند این روستاها دارای عالی معلم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران من می خواهم برای تدریس به آن است‌ها همواره اجتناب کرده اند هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی مجبور به برف روبی بزرگراه مراقبت از گروه هستند.

اجتناب کرده اند او می‌پرسیم کدام ممکن است بابت شرایط حال خواه یا نه ارزش مازادی هم اکتسابی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در پاسخ تشریح می‌تدریجی کدام ممکن است خیر، بنده نیز شبیه سایر همکارانم حقوق اکتسابی می‌کنم چندی پیش اجتناب کرده اند من می خواهم درحین گذر اجتناب کرده اند رودخانه عکس‌هایی آشکار شد کدام ممکن است همه همراه خود دیدن عکس‌ها معتقد بودند کدام ممکن است ارزش دریافتی من می خواهم نسبت به سایر همکارانم اصولاً است با این حال من می خواهم نیز همانند سایر همکارانم حقوق اکتسابی می‌کنم.

وی مطرح می‌تدریجی: در ایام کرونا سه روز در هفته تدریس داشتم چرا کدام ممکن است اطلاعات‌آموزان در دنیای آنلاین ما ورزش نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون اطلاعات آموزان به آنلاین ورود نداشتند در هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است همکارانم تعطیل بودند این مسیر را می‌رفتم به همان اندازه اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند تحصیل عقب نمانند.

نزدیک بود در رودخائه غرق شوم

بخشی به مخاطرات این سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید شخصی نیز ردیابی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خاص اینکه عالی بار به همان اندازه پای از دست دادن زندگی پیش رفتم عنوان می‌تدریجی: در یکی اجتناب کرده اند روزهای بهاری میزان بارش باران فراوان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه بازگشت مرحله آب به همان اندازه گردن من می خواهم بالا آمده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است درحال حرکت بودم پایم بالا خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود عالی کیلومتر در کنار آب {به سمت} زیرین رودخانه حرکت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش زیرین‌تر کدام ممکن است مرحله آب کاهش کشف شد سودآور به خروج اجتناب کرده اند رودخانه شدم.

وی در طولانی مدت صحبت‌هایش همراه خود خاص اینکه من می خواهم تنها معلمی نیستم کدام ممکن است این مسیر را {هر روز} طی می‌کنم عنوان می‌تدریجی: دشواری تحصیل اجتناب کرده اند جمله مسائلی است کدام ممکن است تأثیر آن در بلند مدت اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله فوق العاده اثرگذار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم اجتناب کرده اند اینکه می‌توانم در زادگاه شخصی تدریس داشته باشم فوق العاده خوشحالم.

این معلم جوان یکی اجتناب کرده اند تن معلم است کدام ممکن است برای آموزش علم اطلاعات‌آموزان اجتناب کرده اند هیچ تلاشی کوتاهی نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای رسالت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی شخصی اجتناب کرده اند هیچ امتحان شده کوتاهی نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره {در این} مسیر شرایط سختی را نیز متحمل می‌شود.

در حالی کدام ممکن است ملت باید بیش اجتناب کرده اند پیش قدردان معلمین اینچنینی باشد خواستن {است تا} این اسطوره‌های عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت اصولاً به افراد شناسانده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اصولاً آنها را درک کنند.

رژیم لاغری سریع