درگذشت ستوان دوم در خدمت «مصطفی سوسرایی»


سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی گلستان گفت: صبح امروز دوشنبه یک مامور انتظامی شهرستان آزادشهر برای بررسی موضوع سرقت کابل های برق و دستگیری سارقان به منطقه ای اعزام شد.

سردار سعید دادگر فرمانده انتظامی گلستان گفت: صبح امروز دوشنبه یک مامور انتظامی شهرستان آزادشهر برای بررسی موضوع سرقت کابل های برق و دستگیری سارقان به منطقه ای اعزام شد.

متهمان به شدت مجروح شدند و به محض مشاهده استفاده پلیس از خاموشی از نقطه ای که کابل فشار قوی توسط همکار پلیس در تعقیب سارقان قطع شد، به بیمارستان منتقل شدند. متأسفانه این افسر نیروی انتظامی به دلیل شدت جراحات وارده به جمع بسیاری از همکاران شهیدش پیوست.