در ابتدا ۲ شرکت جدید در OSE عرضه خواهند شد


بر اساس اطلاعیه ناظر بازار سرمایه، دو شرکت جدید به زودی با عرضه اولیه خود وارد بورس ایران می شوند.

2 شرکت جدید در FRABORS راه اندازی خواهد شد2 شرکت جدید در FRABORS راه اندازی خواهد شد

بر اساس اطلاعیه سازمان نظارت بر بازار سرمایه، عرضه اولیه سهام شرکت صنایع طلای ایران به روش حراج با نماد معاملاتی گلدیرا ۱ و همچنین عرضه اولیه سهام شرکت پخش رازی توسط روش ثبت سفارش در طولانی نماد ۱ به زودی انجام خواهد شد.

2 شرکت جدید در FRABORS راه اندازی خواهد شد

تعداد کل سهام شرکت طلا ایران ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سهم، تعداد سهام عرضه شده ۲۲۸ میلیون سهم معادل ۶ درصد و مدت زمان پذیرش و عرضه سفارش دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۰۱ و حداکثر ۱۱ می باشد. به ازای هر کد معاملاتی می توان میلیون ها سهم را خریداری کرد. و این ۴۰۰ هزار سهم است. قیمت پایه هر سهم ۲۵۰۰ ریال است.

همچنین مرحله دوم افزایش سرمایه از محل سهام و از طریق حق تقدم پس از کشف قیمت در مرحله اول عرضه اولیه به روش مزایده تا شروع مرحله دوم گلدیرا انجام می شود. نماد معاملاتی، برای گذراندن مراحل افزایش سرمایه از سهام و از طریق برداشت حق تقدم متوقف می شود و در مرحله دوم افزایش سرمایه در حجمی انجام می شود که با آن ۱۴ درصد از سهام شرکت عرضه می شود. عموم مردم از طریق انتقال حق تقدم لغو شده.

2 شرکت جدید در FRABORS راه اندازی خواهد شد

همچنین در رابطه با عرضه اولیه شرکت پخش رازی، تعداد کل سهام یک میلیارد سهم اعلام شده است که تعداد سهام عرضه شده ۶۰ میلیون سهم معادل ۶ درصد سهام می باشد. کل سهام شرکت و تاریخ ثبت سفارش و تخصیص سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ می باشد.

حداکثر تعداد سهام قابل خرید با هر کد معاملاتی ۳ میلیون سهم و قیمت پایه ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال و محدوده نوسان ۱۴ هزار و ۳۴۵ ریال تا ۱۹ هزار و ۱۵ ریال است.

با ورود شرکت های بیشتری به فرابورس، عمق این بازار افزایش می یابد.