در شهریور ماه نمونه «رمضریال» به جای اسکناس آغاز می شود.


رئیس کل بانک مرکزی زمان و نحوه اجرای «رمضریال» را تشریح کرد. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی …

زاز به کار یشیایشی «» ال »به یای اسکناس از ززاز به کار یشیایشی «» ال »به یای اسکناس از ز

رئیس کل بانک مرکزی زمان و نحوه اجرای «رمضریال» را تشریح کرد.

علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی درباره فعالیت بانک مرکزی در رابطه با رمزیال به تسنیم گفت: بررسی ها و اقدامات لازم برای رمز ارز در حال انجام است و باید از شهریور ماه آغاز شود.

وی در ادامه توضیح داد: ارز رمزنگاری شده به جای همان اسکناسی خواهد بود که مردم در دست دارند و شخص به جای اسکناس، ارز رمزنگاری شده خواهد داشت؛ به این معنا (رمزارز) جهانی نیست و ریال اسکناس با رمزارز جایگزین می شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره زمان و نحوه معرفی ارزهای دیجیتال نیز گفت: منطقه ای و سپس در سراسر کشور گسترش می یابد.

صالح آبادی همچنین با اشاره به اینکه دولت در حال جمع بندی موضوع است، درباره فعالیت های دولت و بانک مرکزی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده و نظارت در این حوزه نیز اظهار داشت: موضوع در اختیار معاون اقتصادی رئیس جمهور، دکتر رضایی است. تصمیمات باید در سطح دولت گرفته شود.