در نهایت افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تصویب شد.


رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران از تصویب افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر مستمری بگیران خبر داد و گفت: قوانین جدید…

    افزایش 38 درصدی در نهایت تصویب شد    افزایش 38 درصدی در نهایت تصویب شد

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران از تصویب افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر مستمری بگیران خبر داد و گفت: ضوابط جدید از اول شهریور اجرا می شود.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر اظهار داشت: سرپرست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در نشست مراکز سالمندان سراسر کشور از تصویب مصوبه افزایش حقوق سایر مستمری بگیران تامین اجتماعی خبر داد. سطوح و گفت: اول شهریورماه حقوق این مستمری بگیران ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه بالاخره ماده ۹۶ مصوب شورای عالی کار اجرایی شد، گفت: مابه التفاوت افزایش دستمزد طی ماه های آینده به تدریج اجرایی می شود.

دهقان کیا تاکید کرد: در این جلسه در خصوص کمک هزینه مسکن و اختصاص سهم به مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز تصمیماتی اتخاذ شد که به زودی اعلام می شود.