دسترسی قوه قضائیه در پرونده {ضرب و شتم} کارگران شهرداری در دانشکده تهران


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، سیداحمد علوی یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای اسلامی شهر تهران در حساب کاربری خصوصی شخصی در توییتر اظهار داشت: برداشتن چوب توسط موسسه ژئوفیزیک دانشکده تهران کافی نبود.

وی افزود: اجتناب کرده اند رئیس دانشکده تهران و قوه قضائیه تقاضا دارم وارد شوند و همراه خود متجاوزان به حقوق ساکنان و کارگران شهرداری برخورد کنند.

من می خواهم باید بگویم؛ چندی پیش شهردار جهان سه تهران ادعا کرد: کارگران موسسه ژئوفیزیک دانشکده تهران کارگران شهرداری را کدام ممکن است قصد جلوگیری اجتناب کرده اند برداشتن چوب مقر این موسسه را داشتند همراه خود باتوم مورد {ضرب و شتم} قرار دادند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید