دستگیری اعضای باند سقط جنین در بیرجند


به گزارش خبرگزاری فارس بیرجان به نقل از روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان جنوبی، تهدید سالمندی منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانان در سال ۱۴۰۰ شد. بر اساس ماده ۵۶، سقط جنین قانوناً ممنوع است. در این زمینه مجازات هایی در نظر گرفته شده است، اما برخی از افراد ذی نفع و پزشکان نیز برای کسب منافع مالی حاضر به انجام این عمل غیرقانونی هستند. سپاه طی روزهای اخیر باند سه نفره سقط جنین را در بیرجند شناسایی و دستگیر کرد. کرد.

این افراد داروهای سقط جنین تجویز می کردند، در صفحات اینستاگرام به نام پزشکان تقلبی تبلیغ می کردند و حتی از ترفندهای مختلفی برای معتبر ساختن تبلیغات خود استفاده می کردند.

افراد ذینفعی که داروهای غیرمجاز را با قیمت ۲۰ برابر به مردم می‌فروشند، سواد و دانش پزشکی در این زمینه ندارند و تا کنون اذعان داشته‌اند که چندین بار سقط جنین کرده‌اند و به عوارض خطرناک و جبران‌ناپذیر این داروها اذعان داشته‌اند.

قانون جمعیت جوانان مجازات های سقط جنین، قاچاق مواد مخدر و تبلیغات در این زمینه را تشدید کرده است.

انتهای پیام/ ۳۶۳۵
آن را در صفحه اول توصیه کنید