دستگیری متهم اصلی کودک در زاهدان
رئیس کانون حقوق عمومی کانون داستان نویسی سیستان و بلوچستان: مردی که به اصطلاح ناپدری پسری را مجروح و مورد ضرب و شتم قرار داده و در اعترافات خود مدعی شد پسرش کار اشتباهی انجام داده و فقط قصد اصلاح و تحریک او را داشته است. اقدامات خشونت آمیز او نیز عمیقاً تاسف خورده است.