دعای کمیل ایرانی پس از دو سال وقفه در عربستان اقامه شد
مراسم دعای کمیل معمولاً برای زائران خارجی نیز جذاب بود، اما عربستان سعودی محدودیت هایی را برای شرکت در آن اعمال کرد. مراسم حج، اولین مراسم آن، در شب جمعه (۱۷ ژوئن) برگزار شد.