دعوت اجتناب کرده اند معاونت سینمایی رئیس جمهور برای اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود معاونت امور دختراناخیرا ادعا ای همراه خود امضای حدود ۳۰۰ فیلمساز زن سینمای ایران همراه خود عنوان «ادعا فیلمسازان زن در اعتراض به خشونت علیه دختران {در این} جهان» آشکار شده است کدام ممکن است در آن اسامی چهره های مطرحی چون ترانه علیدوستی، نیکی کریمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهرانی به توجه می خورد. پاداش هم دیده شد.