دلار تا کجا سقوط خواهد کرد؟


روند نزولی قیمت ارز که از ابتدای هفته آغاز شده بود در حالی ادامه دارد که قیمت دلار…

প্র্য দ্লাল্র তা ক্জে প্রিক দ্রাদ্র؟প্র্য দ্লাল্র তা ক্জে প্রিক দ্রাদ্র؟

کاهش قیمت ارز که از ابتدای هفته آغاز شده بود ادامه دارد و هم اکنون قیمت دلار به کانال نیمی ۲۹ هزار تومان بازگشته است و به گفته فعالان بازار احتمال کاهش بیشتر قیمت در ساعات آینده وجود دارد. و روزها

به گفته صرافان حاضر در خیابان فردوس، از ابتدای هفته جاری تعداد فروشندگان در بازار به مراتب بیشتر از خریداران بوده و همین امر احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در این بازار را نیز افزایش داده است.

فعالان بازار می گویند: افزایش عرضه ارز در روزهای اخیر باعث تسریع کاهش قیمت ها در بازار ارز شده است. قیمت دلار که در هفته گذشته بالای ۳۱ هزار تومان در نوسان بود، امروز به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش تسنیم، کامران سلطانی زاده، دبیرکل کانون صرافی ها در تشریح وضعیت امروز بازار ارز اظهار داشت: بر اساس پیش بینی ها روند نزولی قیمت ها در بازار ادامه خواهد داشت و در صورت ادامه این روند احتمالا به زودی باید شاهد باشیم. بازگشت قیمت دلار به کانال ۲۸ هزار تومان.

وی تاکید می کند: وضعیت بازار ارز با پیش بینی چند هفته اخیر همراه است و با توجه به اخبار مثبت برجام و سیاست موثر بانک مرکزی، نرخ انواع ارز همچنان در حال کاهش است. در این شرایط مردم بیشتر فروشنده ارز هستند و همین روند باعث کاهش نرخ سود شده است.

به گفته فعالان بازار ارز، در راستای سیاست موثر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، انتظارات تورمی نیز در روزهای اخیر کاهش یافته است. بنابراین خبری از صف خرید نیست و سمت عرضه ارز تقویت شده است.