دلیل افزایش قیمت روغن موتور چیست؟


درست در ابتدای خردادماه خبری مبنی بر موافقت سازمان حمایت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور منتشر شد. شرکت های روغن موتور با اشاره به افزایش هزینه های تولید به دلیل افزایش قیمت کالاها، خواستار افزایش قیمت روغن موتور شده اند. سازمان دفاع سپس با افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن موتور موافقت کرد.

با توجه به شرایط تورمی کشور، افزایش هزینه های تولید و نیاز تولیدکنندگان به افزایش قیمت محصولاتشان نیست، اما مجوز تولیدکنندگان روغن موتور و سازمان دفاع برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت آنها صدق نمی کند. محافظت نمی شود..

سود خالص هزاران میلیارد تولید کننده روغن موتور

تقریبا تمام روغن موتور کشور توسط ایران، بهران، نفت پارس و نفت سپاهان تولید می شود. نگاهی به صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت های روغن موتور کدلیس، درآمد و هزینه های آنها را آشکار می کند. در جدول زیر سود خالص شرکت های روغن موتور در سال گذشته با اشاره به صورت های مالی این شرکت ها در کدال منتشر شده است.
نام شرکت سود خالص دوره صورت درآمد
ایرانول ۱۲۶۰ میلیارد تومان ۹ ماه ۱۴۰۰
بهران ۱۵۵۰ میلیارد تومان ۹ ماه ۱۴۰۰
روغن پارس ۱۲۸۰ میلیارد تومان ۱۲ ماه ۱۴۰۰
نفت سپاهان ۲۵۱۰ میلیارد تومان ۱۲ ماه ۱۴۰۰

همانطور که مشخص است، همه این شرکت ها از وضعیت سودآوری بسیار خوبی برخوردار هستند و این واقعیت که بدون افزایش قیمت در حال ضرر هستند، عملاً از بین رفته است. با توجه به اینکه صدور مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان دفاعی معمولا منوط به بررسی وضعیت مالی تولیدکنندگان و به منظور حفظ روند تولید و از دست ندادن واحدهای تولیدی است، سودآوری این شرکت‌ها را زیر سوال می‌برد. وجود مجوز شرکت سازمان دفاع برای افزایش قیمت ها با این حال سودهای کلان شرکت های روغن موتور تنها مشکل افزایش قیمت روغن موتور نیست.

متعلق به دولت تولیدکنندگان روغن موتور

نکته دیگر در مورد شرکت های روغن موتور این است که بیشتر سهام آنها در اختیار دولت یا سازمان های دولتی است. با توجه به مالکیت دولتی و حاکمیت این شرکت ها، اجازه دادن به این شرکت ها برای افزایش قیمت در تلاش دولت برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات بازار نیست.

از آنجایی که دولت سیزدهم وارث طولانی ترین دوره تورم و بی ثباتی در بازارهای مختلف است، افزایش قیمت مجوز بنگاه های دولتی و دولتی عملاً تلاش های دولت برای مهار تورم و بهبود قدرت خرید مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بنگاه های دولتی و دولتی آخرین اولویت افزایش قیمت است

در شرایط فعلی که کشور با تورم چندلایه دولت قبل مانده است، کار سازمان دفاع در ساماندهی صدور مجوز افزایش قیمت بسیار دشوارتر از همیشه است. در این شرایط هرگونه مجوز کاذب برای افزایش قیمت تاثیر مضاعف بر معیشت مردم خواهد داشت. بنابراین، تصمیم برای افزایش قیمت باید به طور کامل اتخاذ شود.

بر این اساس، مالکیت دولتی یا غیردولتی شرکت های متقاضی افزایش قیمت باید یکی از ملاک های اعطای مجوز افزایش قیمت باشد. چرا که در کشوری با شرایط تورمی انتظار می رود که بنگاه های دولتی آخرین اولویت برای افزایش قیمت محصول خود باشند تا در شرایط تورمی فعلی، شرکت های دولتی بخشی از بار قیمت را به دوش بکشند. بالا می رود. و جلوگیری از انتقال این برای مردم است./ایرنا