دولت باید لایحه اصلاح ساختار بودجه را تصویب کند


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، بر اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد و گفت: دولت باید لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند و مجلس نمی تواند کاری در این خصوص انجام دهد. دولت لایحه ارائه می کند

وی افزود: اگر مجلس بخواهد برنامه ای برای اصلاح ساختار بودجه ارائه دهد، چون کار مربوط به تهیه بودجه کشور بوده و بار مالی به همراه دارد و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، نمی شود. هر گونه تدابیر خاص را انجام دهد.

این نماینده محترم اذعان داشت: طرح اصلاح ساختار بودجه از دو سال پیش در مجلس تدوین شد، اما بسیاری از مغایرت ها با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی این طرح در نهایت تغییر کرد.

حاجی‌دلیگانی وی خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه باید به فکر انصاف در نظام پرداخت و عدالت در توزیع پول بین استان ها باشد و موضوع بعدی ایجاد شفافیت در خصوص یارانه های پنهان است.

وی افزود: اصلاح ساختار بودجه باید موضوع شفافیت بنگاه های دولتی و بودجه و وام های آنها را نیز مورد توجه قرار دهد و حقوق معدنی دولت را به وضوح مشخص کند.

عضو محترم بیان داشتند که بودجه باید یک بودجه عملیاتی باشد نه اینکه فقط روی کاغذ برای این منابع درآمدی باشد.

پایان پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید