دولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه استدولت روحانی می‌دانست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع