دو روی سکه مهریه


مرکز نظرات مجلس نظرات مردم را در مورد مهریه دریافت کرده است و میانگین آن ۹۴ سکه است. رئیس این مرکز …

مرکز نظرات مجلس نظرات مردم را در مورد مهریه دریافت کرده است و میانگین آن ۹۴ سکه است. رئیس این مرکز در گفت و گو با خراسان از مردم برای حل احتمالی مالیات مهریه سوال می کنند

مصطفی عبداللهی – در روزهایی که تریبون عمومی بهارستان برای بررسی طرح تغییر قانون مهریه آماده می شود، موسسه نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس نظر ۱۰۲۰ نفر (۴۹.۹ درصد زن و مرد) را با نظرسنجی تلفنی جویا شد. ۵۰.۱% مردان بالای ۱۸ سال) در مورد Wanted مهریه ای است که نکات جالبی را در بر می گیرد. در این گزارش پاسخ مردم به ۱۶ سوال نظرسنجی انجام شده از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد و روز گذشته را بررسی کرده ایم.

۱- مهریه چقدر در زندگی مهم است؟
۵۷.۹ درصد افراد اهمیت مهریه را کم یا بسیار کم و ۳۶.۶ درصد اهمیت آن را زیاد یا بسیار زیاد دانسته اند. یک نکته این است که مردان (۹/۴۴ درصد) بیش از زنان (۶/۳۲ درصد) معتقدند مهریه بسیار مهم است.

۲- مردها چقدر مهریه را جدی می گیرند؟
۶۳.۴ درصد معتقدند مردان در دوران ازدواج مهریه را کم و بیش جدی می گیرند. افراد متاهل بیش از افراد مجرد معتقدند که مردها مهریه را جدی نمی گیرند.

۳- حاضرید چند سکه بپردازید؟
همچنین اظهار نظر در مورد تعداد سکه مهریه: ۱۴ سکه (۱۸.۸ درصد)، ۱۰۰ سکه (۱۱.۹ درصد)، ۱۱۴ سکه (۷.۵ درصد) و ۱۱۰ سکه (۴.۷ درصد) است. ۳۲.۷ درصد تعداد دیگری سکه ذکر کرده اند. به طور متوسط ​​مردان ۵۸ و زنان ۱۳۰ و میانگین ۹۴ سکه تعیین شده است. با افزایش تحصیلات، میانگین سکه های در نظر گرفته شده برای مهریه روندی صعودی دارد و با افزایش مدت زمان ازدواج، تعداد سکه های پیشنهادی کاهش می یابد.

۴ و ۵- مهریه چقدر در تقویت زندگی موثر است؟
۵۶.۲ درصد گفته اند که میزان مهریه تأثیری در ثبات زندگی ندارد، ۳۰.۴ درصد معتقدند که بنیان خانواده را سست می کند و ۸.۶ درصد معتقدند که باعث استحکام خانواده می شود. افرادی که معتقدند مهریه سنگین باعث استحکام خانواده می شود به طور متوسط ​​۱۹۹ سکه را مهریه مناسب می دانند و افرادی که معتقدند مهریه سنگین بنیان خانواده را سست می کند به طور متوسط ​​۵۸ سکه را در نظر می گیرند. نتیجه مهم دیگر این است که زنان (۱/۶۷ درصد) بیشتر از مردان (۸/۵۰ درصد) معتقدند که مهریه سنگین تأثیری بر استحکام ازدواج ندارد. همچنین از پاسخگویان پرسیده شد: “خانواده های محله شما چقدر در تعیین میزان مهریه مشکل دارند؟” ۶۵.۸ درصد آنها کم یا خیلی کم و ۳۱.۶ درصد خیلی یا خیلی زیاد اعتقاد دارند.

۶- تقسیم دارایی به جای مهریه سنگین
سوال دوم چند گزینه ای بود و پرسیده شد به نظر شما کدام گزینه برای زنان مفیدتر است. ۵۰.۳ درصد گزینه توافق بر سر تقسیم اموال و دارایی (تمام اموال و دارایی به نصف)، ۲۳.۹ درصد شرایط مندرج در قرارداد (مانند حق طلاق و حق سفر) و ۱۲ را انتخاب کرده اند. درصد مهریه سنگین انتخاب کرده اند. برای این سؤال، با اندکی تفاوت، بیشتر زنان (۵/۵۷ درصد) نسبت به مردان (۶/۵۰ درصد) تقسیم اموال و دارایی را سودمندتر می دانند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات، موافقان شرایط ازدواج به میزان قابل توجهی افزایش می یابند.

۷- آیا جهیزیه حمایت مالی برای زنان است؟
هنگام پاسخ به این سوال، ۶۱ درصد زیاد یا خیلی زیاد و ۳۲.۹ درصد کم یا خیلی کم گفتند.

۸ و ۹ – تأثیر مهریه در طلاق و حضانت
۷۵.۸ درصد دادن مهریه به زنان را جدایی و ۶۷.۹ درصد معتقد بودند که این کار به زنان کمک می کند تا حضانت را به دست آورند.

۱۰- مهریه اهرمی برای مردان است؟
۴۸.۲ درصد معتقدند که مردان به دلیل مهریه به میزان زیاد یا بسیار زیاد از سوی همسر خود تحت فشار هستند و ۳۳.۸ درصد آن را کم می دانند.

۱۱-زمان پرداخت مهریه
۸۶.۲ درصد در پاسخ به سوال بعدی اعلام کردند که طبق عرف خود مهریه در دوران عقد پرداخت نمی شود.

۱۲- مشکل در گرفتن مهریه
۷۱.۹ درصد معتقدند زنان در تهیه جهیزیه با مشکلات زیاد یا بسیار زیاد مواجه هستند.

۱۳- هم زندانی در بین اطرافیان
در مورد وجود هم زندانیان در بین افراد اطراف به دلیل ورشکستگی ۷۲.۵ درصد پاسخ منفی و ۲۷.۳ درصد مثبت بوده است.

۱۴ و ۱۵- حمایت از قانون، بله، مردان به زندان نمی روند
سؤال شده است نظر شما در مورد زندانی کردن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند چیست؟ ۸۳.۷ درصد مخالف یا کاملاً مخالف و ۱۲.۷ درصد موافق یا کاملاً موافق بودند. همچنین ۸۱.۹ درصد گفتند که قانون باید به زنان کمک کند تا مهریه بگیرند.

۱۶- انتظار از دولت
برای مؤثرترین اقدام دولت برای کاهش مهریه، پاسخ‌ها به این صورت بود: ۳۹.۸ درصد گفتند که باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، ۲۶.۲ درصد گفتند که دولت نباید کاری انجام دهد، ۱۶.۸ درصد گفتند که مالیات مدرج مؤثر است و ۵.۵ درصد برای دریافت یک سقف قانونی. مالیات با نرخ ثابت

رئیس مرکز افکارسنجی کشور:
اصلاحات قانون مهریه به رای گذاشته می شود

دکتر محسن ابن الدین رئیس مرکز افکار عمومی به خراسان می گوید: نتایج بررسی جهیزیه به کمیسیون قضایی ارائه می شود. اما اینکه این موضوع تا چه اندازه بر روند تغییرات قانون تاثیر می گذارد به اعضای کمیته بستگی دارد. وی می افزاید: گام بعدی مرکز دریافت نظر مردم در مورد مصوبه کمیسیون مالیات مهریه است که نتیجه نظرات مردم را در این باره به مجلس ارائه خواهیم کرد.