دیدار سرپرست بخش علمیه خراسان همراه خود خانوار شهید الذریع


آیت الله سید مصباح عاملی سرپرست دانشکده خراسان همراه خود حضور در منزل شهید محمدصادق دارایی دومین شهید حادثه حرم رضوی اجتناب کرده اند خانوار این شهید گران دلجویی کرد.

سرپرست بخش علمیه خراسان نیز در پیامی مبایعه نامه روحانی جهادگر الدرایی را آسایش اظهار داشت.

در بخشی اجتناب کرده اند این پیام آمده است:

حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین محمدصادق دارایی، سه تن تولید دیگری اجتناب کرده اند روحانیون مجاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} در حادثه هتک حرمت حرم حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) توسط سلف تکفیری ممکن است مورد {ضرب و شتم} قرار گرفتند، به مقام معظم مدیریت پیوستند. ملکوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشید جامی اجتناب کرده اند مشروب شهید معادل همرزم جهادی شخصی حجت الاسلام والمسلمین محمد اصلانی در مقامی برتر به مبایعه نامه رسید.

بخش علمیه خراسان در حفاظت اجتناب کرده اند مکتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به افراد به طور قابل توجهی مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان کدام ممکن است در افطار پنجمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان حضور دارند، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند استعدادهای عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذار را حاضر کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقتدای امام علی بن موسی الرضا علیه السلام شد.

انتهای پیام/ ۷۰۰۷۹
این را برای صفحه اول هدایت دهید