رئیس سازمان انرژی اتمی: آژانس هنوز حضور دارد و بر تاسیسات هسته ای کشور نظارت دارد
محمد اسلامی: در خصوص راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه رآکتوری که می تواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، بنا بر مطالعات انجام شده طی هفته های آتی برنامه ریزی کرده ایم که ساخت رآکتور تحقیقاتی در سایت اصفهان را به طور رسمی آغاز کنیم.