رئیس فیفا در پاسخ به احتمال بردن ایران اجتناب کرده اند جام جهانی: لطفا شوخی را جدا بگذارید
پس اجتناب کرده اند تخلیه شایعاتی مبنی بر ممانعت ایران اجتناب کرده اند حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ {به دلیل} اتفاقات رخ داده در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه مشهد، خبرهایی مبنی بر تعویض نیروی کار ایتالیا چاپ شده شد. ایران.