راهکارهای کاهش تشنگی در ماه مبارک رمضانپرهیز اجتناب کرده اند بلعیدن آب خنک در هنگام افطار، بلعیدن ۸ لیوان آب اجتناب کرده اند افطار به همان اندازه سحر، استفاده اجتناب کرده اند عرقیات طبیعی، بلعیدن فراوان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله راهکارهای کاهش تشنگی در ماه مبارک رمضان است.