رب گوجه فرنگی دسترس در بازار تعدادی از؟


​فهرست قیمت برخی اجتناب کرده اند بسیاری از رب گوجه فرنگی حال دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر است.

رب گوجه فرنگی در بازار چند؟رب گوجه فرنگی در بازار چند؟

فهرست قیمت برخی اجتناب کرده اند بسیاری از  رب گوجه فرنگی حال دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر است.
عنوان کالا قیمت (تومان)
رب گوجه فرنگی ۳۴۰ گرمی سحر۱۶،۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۴۰۰ گرمی خوشبخت۲۳,۴۰۰
رب گوجه فرنگی ۷۰۰ گرمی اروم آدا۳۳,۲۱۰

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی شاهسوند

۳۴,۱۱۰
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی شیلتون۳۴,۲۰۰
رب گوجه ‌فرنگی ۸۰۰ گرمی اویلا۳۵,۹۵۵
رب گوجه ‌فرنگی ۸۰۰ گرمی فامیلا۳۵,۹۵۵
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی۳۶،۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی ۴۰،۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی خوب۴۱,۸۹۰
رب شخصیت ۱.۵ کیلوگرم۶۰،۰۰۰
رب دریان دشت ۱۵۵۰ خوب و دنج۷۱،۰۰۰
رژیم لاغری سریع