روزنامه اصلاح طلب: اگر برگم احیا نشود به دوران مغول برمی گردیم!


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری خبرگزاری فارس، روزنامه اعتقاد روز قبل از این در مطلبی به قلم یکی اجتناب کرده اند فعالان سیاسی اصلاح طلب نوشت: مقامات بی نظیر وقت زیادی ندارد، متأسفانه پایین شکست او شانسی برای دیگران نیست. بگو کدام ممکن است مقامات او فینال جایگزین برای همه است، حتی هر {کسی که} آرزوی شکست آن را داشته باشد! من می خواهم {نمی دانم} کدام ممکن است گذشته تاریخی ایران شاهد چنین فاجعه هولناکی {بوده است}! افزایش فوری برجام سطح شروعی نمادین برای حرکت مقامات در مسیر درست مناسب است.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است طیف نیازمند اصلاحات طی هشت سال در مقامات خودگردان متنوع اجتناب کرده اند پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های ملت را صرف مذاکره همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف وارد کردن آسیب های انتقادی به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد، دستاوردهای عکس نیز داشتند. سیستم. ! او نمایندگی نکرد. هدف اجتناب کرده اند این مذاکرات تعمیر تحریم ها بود با این حال ۹ تنها تحریم ها لغو نشد، اما علاوه بر این جدا از تخریب خوب ارزش پول سراسری، افزایش فقر، انبساط زشت نقدینگی، تخریب اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد، افزایش چندین برابری قیمت ها. صد نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تعداد زیادی پنالتی جدید به پنالتی های زودتر اضافه شد.

این در حالی است کدام ممکن است وزیر نفت در مقامات سیزدهم ادعا کرد در هفت ماه قبلی ۱۶.۵ میلیارد دلار قرارداد نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت همراه خود نمایندگی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی با بیرون تیپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید FATF منعقد شده است! علاوه بر این {در این} مدت کدام ممکن است در خصوص برجام اتفاقی نیفتاد، کمیت خرید و فروش خارجی ملت به بیش اجتناب کرده اند ۹۰ میلیارد دلار رسید.

در کل هشت سال مدیریت فاجعه بار حکومت دیکتاتوری شخصی، حتی خوب بار هم اجتناب کرده اند وضعیت ناسالم معیشتی افراد ننوشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خواب زمستانی فرو رفتند. اقامت سیاسی

تأمین: روزنامه کیهان

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید