روزنامه شرق: نگویید حقوق بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافته است. می گویند حقوقشان ۵ میلیون تومان است
بازنشسته ای که به فکر اهدای مهریه یا نفقه فرزندانش است، تصور می کرد با از دست دادن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی می تواند حداقل تلویزیون ۱۰ میلیون تومانی را با قیمت ۹ میلیون تومان بخرد، اما نه اینکه با حذف ارز کالاهای اساسی، معیشت او گران شود. باید ۲۰ میلیون تومان خرید!