روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در استان کلینوو در جمهوری خلق دونتسک کمتر از ۵۰ و بیش از ۱۷۰ کارمند دارد که در نتیجه خسارت ناشی از آتش سوزی در نیروهای مسلح روسیه کار می کند. سربازان و افسران منطقه جنگی را با جراحات جدی ترک کردند.