روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن شتاب می گیرد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیان فر با اشاره به سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از پروژه های مسکن مهر استان کرمانشاه اظهار داشت: همین الان در سطح استان کرمانشاه بستن ۲۰۰ هزار متقاضی در طرح حرکت سراسری ثبت نام مسکن وی گفت: بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر تعیین تکلیف شده و ۲۶ هزار نفر نیز تایید نهایی و تخصیص پروژه شده اند.

رئیس نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به افتتاح حساب و تخصیص پروژه های ۸ هزار نفری گفت: همین الان بستن طرح ملی مسکن ۱۵۰ پروژه استانی با ظرفیت ۳۰ هزار واحد را شناسایی کرده است که در مراحل مختلف اجرایی هستند.

صادقیان فر تصریح کرد: در این شهرستان با نهادهای مرتبط با برنامه ریزی ملی مسکن برای ایجاد شرایط برای ساخت واحدهای با کیفیت مناسب همکاری داشته ایم.

وی در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در تکمیل پروژه ها در سال ارائه کرد. در حال حاضر در حال انجام است محوطه سازی و آماده سازی زمین را شامل شد و افزود: این اقدامات بی شک در تامین نیاز مسکن مردم کرمانشاه موثر خواهد بود.

وی با اعلام اینکه ظرفیت های نهادهای انقلابی مانند صندوق مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد فرمان امام (ره) برای پیشبرد این اهداف فعال شده است، تاکید کرد: امام در آینده نزدیک قرارگاه حسن (ع) استان کرمانشاه نیز از ظرفیت خود برای تسریع در اجرای طرح های حرکت ملی استفاده خواهد کرد.