روند بازگرداندن اموال مسروقه به بانک ملی اعلام شد


در پی دستگیری سارقان صندوق اجاره ایرانیان بانک ملی، این بانک اطلاعیه جدیدی درباره نحوه استرداد اموال مسروقه صادر کرد.

روند بازگشت اموال مسروقه بانک ملی اعلام شدروند بازگشت اموال مسروقه بانک ملی اعلام شد

در پی دستگیری سارقان صندوق اجاره ایرانیان بانک ملی، این بانک اطلاعیه جدیدی درباره نحوه استرداد اموال مسروقه صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به تلاش مثمر ثمر پلیس و دستگیری سارقان وجوه استیجاری بانک ملی ایران و تحصیل اموال مسروقه، اقدامات ذیل برای استرداد دقیق و سریع اقلام مورد نیاز است. ملک به صاحبان

مشتریان گرامی، همکاری مهمترین عامل در این زمینه است:

۱- تمایل بانک مرکزی به پرداخت پنجاه درصد از مبلغ خوداظهاری علیرغم مشکلات قانونی در زمانی که بازداشت سارقان و ظهور اموال مسروقه فرصت ضعیفی بود، موید تعهد بانک است. هدف اصلی بانک «اعتماد» به مشتریان بوده است، اما با توجه به کشف دارایی های مسروقه، تلاش بانک و قوه محترم قضاییه منطقاً در جهت ترمیم و انتقال همان دارایی ها به صاحبان آن است.

۲- اکنون تحصیل اموال مسروقه، تفکیک اموال و تطبیق فهرست صاحبان اموال به خوداظهاری قبل از هر اقدامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و نیاز به روند منطقی همکاری با قوه قضائیه و بانک بدون هیچ گونه مغایرتی دارد. الزامات. تردید در مورد دارایی هر یک از ذینفعان شناخته شده و شناسایی شده و به صاحب آن تحویل داده می شود.

۳- تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق صاحب ملک با ارائه اسناد و مدارک و اثبات مالکیت مانند فاکتور خرید یا اطلاعیه کمی و کیفی یک آدرس خاص و سایر شواهد و مدارک مؤثر حتی تعرفه های شهودی. به صاحبان حق کمک کنید

۴- ممکن است در حین شناسایی برخی از دارایی های شناخته شده شناسایی شود و ادعای باقیمانده مستلزم بررسی دقیق تر باشد. از ذینفعان محترم انتظار می رود در رعایت حقوق تمامی قربانیان سرقت صبور باشند تا در اسرع وقت اموال همگان بازگردانده شود.

۵- با توجه به کشف مال مسروقه و تداخل اموال همه طرفین، تشخیص قطعی حقوق مالکانه صاحبان اموال در صلاحیت قوه قضائیه و تشخیص نقص آن در صلاحیت قطعی است. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت همان مرجع ولی بانک ملی ایران تا تسویه حساب. فصل کاملی در موضوع استرداد اموال مسئول.

۶- توصیه می شود عسر و حرج ناشی از خوداظهاری و سرقت اموال در محیط متشنج را مد نظر قرار داده و برای رسیدگی سریعتر در مرحله تطبیق و شناسایی، کلیه ذینفعان مشخصات دقیق ملک را ارائه نمایند.

۷. بانک مرکزی ایران موظف است نسبت به جبران کسری املاک و مستغلات با تشخیص و نظر مرجع معتبر قضایی اقدام نماید.

۸- انتظار می رود با کوتاه نگه داشتن هر چه بیشتر سارقان از لحظه سرقت و وقوع مال، صاحبان اموال با آرامش فرصت تفکیک و تعدیل و تشخیص را برای کارشناسان و قضات محترم فراهم کنند. اقتدار و جلوگیری از انباشت و تنش. سریعتر به ملک خود برسید.